طراحی و پیاده‌سازی سیستم مستندسازی و تحلیل تجربیات در سازمان‌های پروژه محور

یکی از مهم‌ترین دارائی‌های یک سازمان پروژه‌محور تجربیات و آموخته‌های حاصل از پروژه‌های گذشته است. دانشی که باید در سازمان رسوب کند و در پروژه‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد. طراحی و استقرار یک سیستم جامع برای جمع‌آوری این دارائی سازمانی، تحلیل، دسته‌بندی و نگهداری و انتقال به پروژه‌های آتی یک ضرورت و ضامن بهبود سازمان‌های پروژه محور است.

 

مهمترین خدمات قابل ارائه این حوزه عبارتند از:

  • پیاده سازی سیستم ثبت آموخته در سازمان و پروژه‌ها
  • ارزیابی و ساماندهی آموخته‌ها
  • ثبت تجربیات و آموخته‌های حاصل از انجام طرح‌ها و پروژه‌ها
  • تدوین، انتشار و جاری‌سازی و نشر این تجربیات در سایر پروژه‌ها و سازمان
  • مستندسازی تجربیات مدیران
  • مستندسازی تجربیات تک‌پروژه‌ها
  • طراحی و استقرار سیستم مبتنی بر وب برای مستندسازی مدارک و درس‌آموخته‌های پروژه‌ها

 

 

برگشت