کنترل یکپارچه و مستمر پروژه ها و تهیه گزارش های تحلیلی و آماری جامع و راهگشا

یکی از مهمترین مولفه های موفقیت هر پروژه برنامه ریزی و کنترل کارامد آنست. سیستمی که بتواند به مدیر پروژه و سرمایه گذار اختیار دهد تصمیمات درست را در زمان صحیح اتخاذ کند. طراحی و استقرار چنین نظامی برای هر پروژه ای نیازمند درک صحیح نیازمندیهای آن و شرایط آن پروژه است. جمع آوری مناسب اطلاعات، پردازش صحیح، تحلیل و انعکاس مناسب نتایج و تصمیم سازی اثربخش اجزای مهم یک سیستم کنترل کارامد است

 

مهمترین خدمات قابل ارائه این حوزه عبارتند از:

 
  • استقرار سیستم دریافت لحظه ای اطلاعات پروژه به صورت مکانیزه
  • برنامه ریزی و کنترل تمامی مراحل چرخه حیات پروژه
  • تهیه گزارشهای لازم با توجه به نیازهای اطلاعاتی مدیران و مسولان پروژه و ذی نفعان کلیدی
  • مدیریت یکپارچه تغییرات پروژه
  • ایجاد داشبوردهای مختلف مدیریتی به تناسب نیاز هر سطح از مدیریت و دست اندرکاران پروژه
  • طراحی و استقرار سیستم هوشمندی تجاری (BI)
  • یکپارچه سازی سیستم های کنترلی مختلف از جمله برنامه ریزی و کنترل پروژه و حسابداری پروژه

 

 

برگشت