خط مشی کیفیت

 

مديريت شرکت اعتقاد دارد تحقق مناسب مأموريت فوق مستلزم بهره‌مندی از سيستم‌های مديريتی مي­باشد، به همين منظور و با توجه به نقش كيفيت در مجموعه فعاليت‌های شركت، مقاصد و جهت‌گیری‌های کلان خود را به شرح زير اعلام می‌دارد:

مديريت ارشد خود را نسبت به برآورده كردن انتظار ذي­‌نفعان متعهد دانسته و انتظار دارد تمامي همكاران با درك صحيح مفاد فوق ، نقش مؤثری در دستيابي به مقاصد ايفاد نمايند و بنا به اقتضا بر اساس تعهد به بهبود مستمر، این خط مشی را مورد بازنگری قرار می­دهد.