مطالعات امکان‌سنجی و توسعه کسب‌وکار

یکی از فعالیت‌های اصلی این شرکت مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌هاست. این مطالعات شامل بررسی فنی، بررسی بازار و بررسی مالی-اقتصادی می‌باشد. پس از انجام این مطالعات، به‌صرفه‌بودن سرمایه‌گذاری یا عدم آن مشخص شده که طی گزارشی به کارفرما تقدیم می‌گردد. جدول زیر خدمات ارائه شده را در قالب قسمت‌های مختلف یک گزارش امکان‌سنجی نشان می‌دهد:

 

 

بخش

شرح

اجزا

چكيده

خلاصه ­اي از كل گزارش موجود

شامل اطلاعات كليدي طرح

مقدمه

بيان  هدف از ارائه گزارش و شرح كليات

روش شناسي

مطالعات    فني

شناخت محصول

تاريخچه

خواص فيزيكي و شيميايي

واكنش­هاي پايه توليد محصول

كاربردهاي محصول

شناخت فرآيند توليد

مطالعات تكنولوژي

ارائه دهندگان تكنولوژي

تكنولوژي روز

سوابق تكنولوژي در ايران

توصيه تكنولوژي

بررسي تكنولوژي انتخابي

شرح كامل فرآيند توليد

نيازمنديها

مشخصات خوراك مورد نياز

واحدهاي جانبي مورد نياز

مطالعات محلي، بيان اقدامات لازم براي ْآماده سازي

يوتيليتي مورد نياز

مطالعات    بازار

مطالعات بازار خوراك

عرضه كنندگان خوراك

مزايا و يا محدوديتهاي دسترسي به خوراك

تاريخچه قيمت

برآورد قيمت آتي

مطالعات بازار محصول

مطالعات بازار خارجي

عرضه كنندگان و ظرفيت توليد جهان

تقاضا كنندگان و ميزان تقاضاي جهاني

وضعيت تجارت بين المللي (صادرات و واردات)

پيش بيني آتي از وضعيت عرضه و تقاضا ، طرحهاي توسعه و تعيين بازارهاي هدف

بررسي روند تاريخي قيمت

پيش بيني قيمت هاي آتي

مطالعات بازار داخلي

توليد كنندگان داخلي و ظرفيت توليد

متقاضيان داخلي و ميزان تقاضا

ميزان صادرات و واردات محصول

پيش بيني آتي از وضعيت عرضه و تقاضا ، طرحهاي توسعه  و تعيين بازار فروش داخلي

بررسي روند قيمت داخلي

پيش بيني آتي قيمت هاي داخلي

مطالعات بازار مواد جانبي

دسترسي به مواد جانبي(خريد يا توليد)

بررسي عرضه كنندگان و بازار خوراك در صورت تصميم به خريد

بررسي روند گذشته قيمت

پيش بيني قيمتهاي آتي

برآورد اطلاعات مالي

برآورد هزينه سرمايه گذاري طرح

ارائه مفروضات برآورد

برآورد هزينه EPC (واحد توليدي)

برآورد هزينه دانش فني و مهندسي

برآورد هزينه تجهيزات

برآورد هزينه نصب و ساختمان

برآورد ساير هزينه ها با توجه به ماهيت واحد مورد نظر

برآورد هزينه سرمايه گذاري سرويس هاي جانبي در صورت نياز

برآورد هزينه خريد و آماده سازي زمين

برآورد ساير هزينه هاي مانند هزينه مديريت پروژه، هزينه حقوق گمركي و ثبت سفارش و ... با توجه به  ماهيت واحد مورد نظر

برآورد اقلام سود دهي طرح بعد از  رسيدن به بهره برداري

ارائه مفروضات برآورد

برآورد مبلغ فروش

برآورد ميزان فروش با توجه به ظرفيت توليد

برآورد نرخ فروش

برآورد هزينه هاي عملياتي

برآورد هزينه مواد جانبي و اصلي

برآورد هزينه حقوق و دستمزد

برآورد ساير هزينه ها با توجه به ماهيت محصول توليدي

برآورد هزينه هاي غير عملياتي

برآورد هزينه استهلاك

برآورد هزينه تامين مالي

محاسبه سود طرح در عمر مفيد آن

تحليل اقتصادي

انجام محاسبات اقتصادي - مالي

تحليل حساسيت

ارائه نتايج تحليل اقتصادي طرح