منشور اخلاقی

ما راسخانه بر این باوریم که ایجاد و توسعه کسب‌وکار شرکت مدیریت صنعت نکو تلاشی است پویا، جمعی و چند جانبه که در راستای منفعت‌رسانی به کلیه ذی‌نفعان شرکت صورت می‌گیرد. درچنین نگرشی به کسب‌وکار، تحقق مستمر و مستدل نیازها، خواست‌ها و انتظارات سهام‌داران تنها از طریق فعالیت‌هایی که منجر به کسب رضایت سایر ذی‌نفعان، من‌جمله مشتریان،کارکنان، تأمین‌کنندگان، جامعه و اعتباردهندگان گردد، حاصل می‌شود.

از این رو ما همواره در کلیه فعالیت‌ها که به منظور تحقق حداکثری رضایت ذی‌نفعان می‌باشد، رعایت اصول زیر را در تعامل با تک‌تک آن‌ها برخود واجب و ضروری می‌دانیم :