مدیریت پروژه پالایشگاه ستاره سبز سیراف

شرح مختصری از پروژه

شرکت مدیریت صنعت نکو بعنوان مشاور و مدیر طرح (MC) پروژه احداث پالایشگاه گازی شرکت ستاره سبز سیراف می‌باشد.

 

کارفرما

شرکت ستاره سبز سیراف

 

تاریخ

از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵