مديريت پیمان (MC) پروژه پالايش پارسيان

شرح مختصری از پروژه

موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه خدمات مدیریت طرح برای استحصال C2+ پارسیان واقع در مهر و عسلویه و نیز خط لوله C2+ از مهر به عسلویه.

 

کارفرما

شرکت پالایش پارسیان

 

تاریخ

از اسفندماه سال ۱۳۹۳