مديريت پروژه توليد آنتی‌اکسيدان پليمر

شرح مختصری از پروژه

مدیریت کل چرخه حیات پروژه احداث واحد صنعتی تولید آنتی‌اکسیدان‌های پلیمر واقع در شهرک صنعتی آبادان در زمینی به مساحت بالغ بر ۳/۲ هکتار که در حال انجام است.

 

کارفرما

شرکت دهکده فناوری نکو اروند

 

تاریخ

از اسفندماه سال ۱۳۹۴