پروژه بررسی زنجیره ارزش پروپیلن

شرح مختصری از پروژه

این پروژه با هدف تکمیل زنجیره ارزش پروپیلن و شناسایی ترکیب مناسبی از محصولات مشتق شده از پروپیلن تعریف شده است. این محصولات دارای پتانسیل درآمدی و بازگشت سرمایه بالا و همچنین دارای فرصت مناسب بازار می‌باشند. این مطالعات بر اساس اطلاعات معتبر بین‌المللی و گزارش‌های رسمی داخلی توسط کارشناسان حوزه فنی، اقتصادی و بازار در حال انجام است. خروجی این پروژه اطلاعات جامعی از محصولات زنجیره ارزش پروپیلن را جهت توسعه پایین‌دست این محصول با ارزش صنعت پتروشیمی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

 

کارفرما

شرکت نکوپژوهش اروند

 

تاریخ

از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴