مطالعات امکان‌سنجی پروژه متان به پلی‌پروپيلن

شرح مختصری از پروژه

موضوع این پروژه عبارت است از انجام خدمات مشاوره برای تهیه گزارش امکان‌سنجی در ابعاد مختلف فنی، بازار و مالی جهت پروژه تولید پلی‌پروپیلن از گاز طبیعی (متان)

 

کارفرما

شرکت ریحانه مشیز

 

تاریخ

اسفندماه ۱۳۹۲ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۳