مطالعات امکان‌سنجی پروژه پرداخت موبايلی

شرح مختصری از پروژه

این پروژه در ارتباط با تهیه طرح تجاری (BP) برای خدمات پرداخت با تلفن همراه ( تهیه گزارش فنی و اقتصادی ) می‌باشد.

 

کارفرما

شرکت توسعه سینا

 

تاریخ

بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ لغایت اسفندماه همان سال