مطالعات امکان‌سنجی پروژه اسلامشهر

شرح مختصری از پروژه

این پروژه در خصوص ارائه خدمات مشاوره در رابطه با شناسایی برترین کاربری‌های عملکردی ممکن جهت مجتمع تجاری به مساحت حدودی ۱۸۰۰۰ مترمربع واقع در شهرک آجرسفید اسلامشهر می‌باشد.

 

کارفرما

شرکت آجرسفید

 

تاریخ

اسفندماه ۱۳۹۱ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۲