مطالعات امکان‌سنجی توليد آنتی‌اکسيدان‌های پليمر

شرح مختصری از پروژه

این پروژه به مطالعات امکانسنجی پیرامون تولید آنتی‌اکسیدان‌های پلیمر در منطقه آزاد اروند پرداخته است.

 

کارفرما

شرکت دهکده فناوری نکو اروند

 

تاریخ

اردیبهشت سال ۱۳۹۳ لغایت تیرماه همان سال